“Schaam je, schaam je, schaam je!”

"quotes" — Kaat op juni 21, 2012 om 19:13

“Het droevigste misschien dat van een mens gezegd kan worden is: hij kan niet verheven worden, zijn eigen weten kan hem niet verheffen. Zoals een kind een vlieger oplaat, zo laat hij zijn weten opstijgen; het nakijken, het met de ogen volgen, dat vindt hij boeiend, maar zelf stijgt hij niet omhoog, hij blijft in het moeras, steeds meer verlangend naar het opstijgende. Daarom, wie je ook bent, als het op de een of andere manier zo met je gesteld is: schaam je, schaam je, schaam je!”

KIERKEGAARD (Het ogenblik, 1855)

Filosoof Coen Simon over schaamte

"quotes" — Kaat op juni 11, 2012 om 14:04

COEN SIMON (in De Morgen Magazine, 9 juni ’12, p. 32-37)

© 2017 | SCHAAMTE.BE | Kaat Haest