De kracht van kwetsbaarheid

video — Kaat op februari 14, 2012 om 11:05

Researcher Brene Brown vertelt in dit filmpje hoe ze in haar onderzoek naar ‘menselijk contact’ geïntrigeerd raakt door gevoelens van schaamte en angst, en uiteindelijk de kracht van kwetsbaarheid ontdekt.

Met Nederlandse ondertiteling: Brené Brown – De kracht van kwetsbaarheid

Voor haar onderzoek neemt Brene Brown honderden interviews af en leest ze duizenden verhalen over ‘menselijk contact’. En het valt haar op hoe vaak het gevoel ‘schaamte’ naar boven komt. Schaamte kan begrepen worden als de angst voor het verbreken van contact: “is er iets aan mij, dat anderen te weten kunnen komen, en waardoor ik het niet meer waard ben om contact mee te maken, om lief te hebben?”

Dat brengt haar ertoe om de mensen in haar onderzoek op te delen in twee groepen: zij die zichzelf niet goed genoeg vinden, die geen genoegen nemen met wie ze zijn; en zij die dat wél kunnen, en daardoor ook vinden dat ze het waard zijn om geliefd te worden. Wat de laatste groep mensen gemeen hebben, zijn vier eigenschappen: moed (de moed om jezelf te laten zien zoals je bent, met al je onvolkomenheden), medeleven (mildheid voor jezelf en voor de anderen), contact (ontmoetingen aangaan met andere mensen vanuit je authenticiteit, niet vanuit wie je zou willen zijn, maar vanuit wie je bent — dat is een voorwaarde voor wezenlijk contact) en kwetsbaarheid (kwetsbaarheid durven omarmen, weten dat wat je kwetsbaar maakt, je ook mooi maakt — kwetsbaarheid zien als noodzakelijk, niet als angstaanjagend, ook niet als comfortabel).

Vaak proberen we onze kwetsbaarheid te verdoezelen, maar wat we niet beseffen, is dat we op die manier het ervaren van àlle emoties verdoven. Kwetsbaarheid is niet enkel een gevoel waaruit negatieve emoties als schaamte en angst kunnen voortkomen, maar het is ook een noodzakelijke voorwaarde om geluk, genot en schoonheid te kunnen ervaren.

Hoe proberen we kwetsbaarheid te verdoezelen?
We maken alles wat onzeker en twijfelachtig is, zeker (bv. in het geloof, de politiek: fundamentalisme i.p.v. discussie); we maken alles perfect (bv. plastische chirurgie, perfecte kinderen willen opvoeden); we doen alsof ons gedrag geen invloed heeft op andere mensen (bv. onze fouten negeren i.p.v. ons te excuseren).

Wat is de andere weg?
Jezelf durven laten zien, in alle kwetsbaarheid en imperfectie; durven liefhebben met heel je hart, ook al zijn er nooit garanties; dankbaar zijn en genieten; en vooral: weten dat jij genoeg bent, dat je het waard bent om geliefd te worden.

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

© 2017 | SCHAAMTE.BE | Kaat Haest