“Elk weldenkend mens is beschaamd voor zijn regering.” (HENRY LOUIS MENCKEN)

"quotes" — carlos op januari 30, 2010 om 11:41

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

© 2017 | SCHAAMTE.BE | Kaat Haest