“Het nomadenleven, dat de laagste sport vormt op de ladder der beschaving, vinden we tegenwoordig op de hoogste terug; namelijk in de vorm van het algemeen verbreide toeristenleven. Het eerste wordt uit schaamte, het tweede uit verveling geboren.” (SCHOPENHAUER)

"quotes" — Kaat op maart 11, 2010 om 23:10

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

© 2017 | SCHAAMTE.BE | Kaat Haest