“Wie niet beschaamd is voor zijn zonde is dubbel zondig.”

"quotes" — carlos op februari 14, 2010 om 10:57

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

© 2017 | SCHAAMTE.BE | Kaat Haest